Kulturno društvo B-51

Skupina študentov je konec osemdesetih zanemarjeno zaklonišče v bližini študentskega doma na Gerbičevi ulici 51a v Ljubljani spremenila v zbirališče in ga poimenovala Klub B-51. V tem ‘bunkerju’ pod zemljo, ki je postal kultni ljubljanski študentski klub, je svoje prve korake naredila vrsta danes uveljavljenih slovenskih kulturnikov in umetnikov, ki delujejo na področju gledališča, glasbe,

Inštitut za narodnostna vprašanja

Ustanoviteljica Inštituta za narodnostna vprašanja je Republika Slovenija (v njenem imenu Vlada RS), soustanoviteljici pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Filozofska fakulteta v Ljubljani.
Inštitut za narodnostna vprašanja je javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij, ki interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno vprašanje, položaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, položaj

Društvo rojakov Plava in Gusinja “Izvor”, Kranj

Društvo rojakov Plava in Gusinja „Izvor“ deluje v Sloveniji že 20. leto s sedežem v Kranju. Društvo Izvor deluje predvsem na literarnem, folklornem in športnem področju in združuje v Sloveniji živeče Bošnjake, ki izvirajo s področja Plava in Gusinja v Črni Gori. Redna dejavnost društva je izdajanje časopisa Izvor in gostovanja folklorne sekcije društva na različnih

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo (BMKD) je nevladno in neprofitno združenje mladine na področju Velenja in njegove okolice. Osnovni cilj društva je promocija bosansko-hercegovske kulture in tradicije med lokalnim prebivalstvom, s ciljem vzpostavljanja medkulturnega dialoga.
V svojem programu BMKD članom ponuja mnoge izobraževalne, kulturne, informativne, projektne dejavnosti. Poleg tega pa smo predvideli tudi vsebine in pomoč v obliki

Kulturno združenje “Sandžak” v Sloveniji

Kulturno udruženje Sandžak u Sloveniji nastalo je 5. aprila 1997. godine kao pokušaj da se Bošnjaci porijeklom iz Sandžaka okupe u jednu oragnizaciju.
Udruženje je stvoreno s namjerom borbe protiv asimilacije kroz očuvanje kulture, jezika, vjere (koliko je to moguće), običaja i tradicije Sandžaka. Sredstva, pomoću kojih bi postigli te ciljeve su izdavanje časopisa Glas Sandžaka,

Kulturno in športno društvo Bošnjakov »Biser« – Jesenice

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 pod imenom »Kulturno društvo Muslimanov »Biser« Jesenice. Leta 2003 se je društvo preimenovalo v Kulturno športno društvo Bošnjakov »Biser« Jesenice s sedežem na Ledarski 4 na Jesenicah. Naše delo se je s to prenovo odvijalo v smeri čim bolj kakovostnega prikazovanja bošnjaške kulture na vseh področjih od folklore, narodnih pesmi

Društvo ODNOS

Društvo Odnos – društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur je nevladna organizacija, v kateri člani razvijamo nove ideje in izvajamo inovativne (vzgojno-izobraževalne, socialne in raziskovalne) dejavnosti v smeri spoznavanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.
Razvijamo in povezujemo različne družbene vede, ki jih razumemo kot teoretski okvir in podlago za

Mirovni inštitut

Mirovni inštitut – inštitut za sodobne družbene in politične študije – je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike (sociologija, antropologija, politologija, filozofija, ekonomija, pravo itd.). Cilj ni le kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim

Srbski kulturni center Danilo Kiš

Srpski kulturni centar “Danilo Kiš” je nastao 2009. godine. Inicijativu za davanje imena neke velike ličnosti srpske kulturi dao je Predsednik Republike Slovenije dr Danilo Tirk, ime Danila Kiša je predložio Dušan Jovanović: ime govori sve o našem centru. Naš cilj je da uspostavimo novi nivo saradnje između slovenačke i srpske kulture, da istražujemo zaboravljene

Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan

SKUD Vidovdan je bil ustanovljen jeseni leta 2004. Društvo so ustanovili posamezniki, ki se zavedajo pomena ohranjanja in prenašanja bogastva narodnega izročila na mlajše generacije. Društvo Vidovdan obstaja in deluje z namenom ohranjanja kulture in tradicije srbskega naroda, predvsem s poustvarjanjem bogate kulturne dediščine.
Od ustanovitve se je v društvo povezalo kar precej članov in trenutno

« Prejšnja stranNaslednja stran »