KUD ZAGORSKI BISER

Kulturno-umetniško društvo Zagorski biser iz Zagorja ob Savi, povezuje in ohranja bošnjaško tradicijo in kulturo. Društvu se lahko pridruži vsak, ne glede na starost, ki izrazi željo in ga bošnjaška kultura, zgodovina ter tradicija zanima in veseli. Društvo je že več kot leto dni tudi član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije.
Kulturno umetniško društvo Zagorski Biser je

DRUŠTVO BOSANSKI DIJAMANT

Društvo za kulturo in druženje “Bosanski dijamant” iz Maribora uspešno deluje že več kot dve leti. Od leta 2013 je tudi član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. Primarni cilj društva je ohranjanje bosasnko-hercegovske kulture in tradicije v Sloveniji. Organizirajo tudi druženja, na katerih se zbirajo Bosanci in Hercegovci, vseh generacij, ki živijo na Štajerskem.
Naslov: Ulica Heroja

Kulturno umetniško in športno društvo Behar

Društvo Behar je bilo ustanovljeno januarja 2010 in je registrirano v Spodnjih Škofijah. Združujejo preko 150 članov, predvsem iz občin na obali (Koper in Izola z zaledjem). Društvo je edino združenje Bošnjakov na Primorskem. Društvo je že nekaj časa član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, trenutni predsednik pa je E. Huremović.
Dvojeznično ime društva (Associazione Dell’amicizia Bosniaco-Erzegovina

Međimursko folklorno društvo Ljubljana logo
Međimursko folklorno društvo Ljubljana

Spoštovani prijatelji!
Obveščamo vas, smo v Ljubljani ustanovili novo društvo – MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA s krajšim imenom MFDL s ciljem, da ohranjamo međimursko in hrvaško kulturno izročilo skozi folkloro, popevko in jezik. V društvu delujejo folklorna, pevska, tamburaška in literarno dramska skupina. Naše vodilo je, da mora biti kultura tisti povezovalni člen, ki vodi k

Predstavljamo radijsko oddaja v srbskem jeziku na Radiu Študent ter Šolo srbskega jezika in kulture na OŠ Livada

Radijska oddaja Kontrola leta – Kontrola letenja v srbskem jeziku na Radiu Študent
»Kontrola leta«/«Kontrola letenja« je kulturno-informativna oddaja v srbskem jeziku, kolažnega tipa, ki je zasnovana na kritiki in dialogu med srbsko in slovensko kulturo. V »Kontroli leta« se promovira progresivna, alternativna in underground srbska kulturna scena (glasba, literatura, gledališče, film, strip), ki v Sloveniji

Romsko društvo Romi gredo naprej (Roma džan angle)

Romsko društvo Romi gredo naprej (Roma džan angle) iz Grosuplja je z delovanjem pričelo novembra 2007. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo romske skupnosti iz Grosuplja ob pomoči prostovoljcev. Na društvo se je prenesla večina dejavnosti dotedanjega dela z Romi s strani Fakultete za socialno delo.
Namen društva je predvsem
– prizadevanje za izboljšanje bivanjskega, socialnega in

Društvo rojakov Plava in Gusinja “Izvor”, Kranj

Društvo rojakov Plava in Gusinja „Izvor“ deluje v Sloveniji že 20. leto s sedežem v Kranju. Društvo Izvor deluje predvsem na literarnem, folklornem in športnem področju in združuje v Sloveniji živeče Bošnjake, ki izvirajo s področja Plava in Gusinja v Črni Gori. Redna dejavnost društva je izdajanje časopisa Izvor in gostovanja folklorne sekcije društva na različnih

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo (BMKD) je nevladno in neprofitno združenje mladine na področju Velenja in njegove okolice. Osnovni cilj društva je promocija bosansko-hercegovske kulture in tradicije med lokalnim prebivalstvom, s ciljem vzpostavljanja medkulturnega dialoga.
V svojem programu BMKD članom ponuja mnoge izobraževalne, kulturne, informativne, projektne dejavnosti. Poleg tega pa smo predvideli tudi vsebine in pomoč v obliki

Kulturno združenje “Sandžak” v Sloveniji

Kulturno udruženje Sandžak u Sloveniji nastalo je 5. aprila 1997. godine kao pokušaj da se Bošnjaci porijeklom iz Sandžaka okupe u jednu oragnizaciju.
Udruženje je stvoreno s namjerom borbe protiv asimilacije kroz očuvanje kulture, jezika, vjere (koliko je to moguće), običaja i tradicije Sandžaka. Sredstva, pomoću kojih bi postigli te ciljeve su izdavanje časopisa Glas Sandžaka,

Kulturno in športno društvo Bošnjakov »Biser« – Jesenice

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 pod imenom »Kulturno društvo Muslimanov »Biser« Jesenice. Leta 2003 se je društvo preimenovalo v Kulturno športno društvo Bošnjakov »Biser« Jesenice s sedežem na Ledarski 4 na Jesenicah. Naše delo se je s to prenovo odvijalo v smeri čim bolj kakovostnega prikazovanja bošnjaške kulture na vseh področjih od folklore, narodnih pesmi

Naslednja stran »