Mirovni inštitut – inštitut za sodobne družbene in politične študije – je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike (sociologija, antropologija, politologija, filozofija, ekonomija, pravo itd.). Cilj ni le kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim in strateškim svetovalnim delom na različnih področjih javnih politik in javnega delovanja sploh. Zato deluje hkrati tudi kot civilnodružbena nevladna organizacija.

TEMATSKA POLJA IN STRATEŠKI FOKUSI

– človekove pravice in manjšine

– kulturna politika

– mediji

– politika

– spol

East East: Partnership Beyond Borders Program spodbuja mednarodno sodelovanje, organizira seminarje, delavnice in študijske obiske za obravnavo aktualnih političnih in socialnih tem.

Delavsko-punkerska univerza nudi nove možnosti alternativnega (samo)izobraževanja (vsakoletni ciklus predavanj, simpoziji in konference, študijski krožki itd.)

Publikacije – Mirovni institut izdaja pet knjižnih zbirk, posebne izdaje in periodiko. Stalne zbirke so Media Watch, Politike – podzbirka Politike Symposion, EU monitor, Svete Krave, zborniki Delavsko-punkerske univerze. Periodičo izhaja revija Medijska preža.

Knjižnica – Gradivo knjižnice obsega vsa področja dejavnosti Mirovnega inštituta predvsem s področja marginaliziranih diskurzov, kot tudi poseben knjižni fond revije Maska s področja uprizoritvenih umetnosti. Odprta je vsak delavnik (čitalnica in izposoja na dom).

Dogodki Mirovnega inštituta – Mirovni inštitut organizira različne oblike javnih razprav o zgočih in zapostavljenih temah ter javnih pobudah in raziskovalnih rezultatih. Zato organizira forume, Novinarske večere in omizja.

Seminarji, delavnice, konference, poletne šole so oblike raziskovalnega izobraževanja o temah, s katerimi se ukvarja Mirovni inštitut.

Spletna stran: www.mirovni-institut.si