KUD ZAGORSKI BISER

Kulturno-umetniško društvo Zagorski biser iz Zagorja ob Savi, povezuje in ohranja bošnjaško tradicijo in kulturo. Društvu se lahko pridruži vsak, ne glede na starost, ki izrazi željo in ga bošnjaška kultura, zgodovina ter tradicija zanima in veseli. Društvo je že več kot leto dni tudi član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije.
Kulturno umetniško društvo Zagorski Biser je

DRUŠTVO BOSANSKI DIJAMANT

Društvo za kulturo in druženje “Bosanski dijamant” iz Maribora uspešno deluje že več kot dve leti. Od leta 2013 je tudi član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. Primarni cilj društva je ohranjanje bosasnko-hercegovske kulture in tradicije v Sloveniji. Organizirajo tudi druženja, na katerih se zbirajo Bosanci in Hercegovci, vseh generacij, ki živijo na Štajerskem.
Naslov: Ulica Heroja

Kulturno umetniško in športno društvo Behar

Društvo Behar je bilo ustanovljeno januarja 2010 in je registrirano v Spodnjih Škofijah. Združujejo preko 150 članov, predvsem iz občin na obali (Koper in Izola z zaledjem). Društvo je edino združenje Bošnjakov na Primorskem. Društvo je že nekaj časa član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, trenutni predsednik pa je E. Huremović.
Dvojeznično ime društva (Associazione Dell’amicizia Bosniaco-Erzegovina

Međimursko folklorno društvo Ljubljana logo
Međimursko folklorno društvo Ljubljana

Spoštovani prijatelji!
Obveščamo vas, smo v Ljubljani ustanovili novo društvo – MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA s krajšim imenom MFDL s ciljem, da ohranjamo međimursko in hrvaško kulturno izročilo skozi folkloro, popevko in jezik. V društvu delujejo folklorna, pevska, tamburaška in literarno dramska skupina. Naše vodilo je, da mora biti kultura tisti povezovalni člen, ki vodi k

Predstavljamo radijsko oddaja v srbskem jeziku na Radiu Študent ter Šolo srbskega jezika in kulture na OŠ Livada

Radijska oddaja Kontrola leta – Kontrola letenja v srbskem jeziku na Radiu Študent
»Kontrola leta«/«Kontrola letenja« je kulturno-informativna oddaja v srbskem jeziku, kolažnega tipa, ki je zasnovana na kritiki in dialogu med srbsko in slovensko kulturo. V »Kontroli leta« se promovira progresivna, alternativna in underground srbska kulturna scena (glasba, literatura, gledališče, film, strip), ki v Sloveniji

Romsko društvo Romi gredo naprej (Roma džan angle)

Romsko društvo Romi gredo naprej (Roma džan angle) iz Grosuplja je z delovanjem pričelo novembra 2007. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo romske skupnosti iz Grosuplja ob pomoči prostovoljcev. Na društvo se je prenesla večina dejavnosti dotedanjega dela z Romi s strani Fakultete za socialno delo.
Namen društva je predvsem
– prizadevanje za izboljšanje bivanjskega, socialnega in

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je glavna državna inštitucija, ki ureja področje tujcev oz. priseljencev v Slovniji. Zato so v okviru Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo pripravili vrsto koristnih informacij, ki bodo močno olajšale prilagajanje na novo okolje novodošlim.
Vse pomembne informacije najdete na spletnem portalu Informacije za tujce, ki je dostopen v slovenskem,

Infotočka za tujce

Prihajate iz države, ki ni članica evropske povezave? Informiramo vas o možnostih zaposlovanja, izobraževanja in podjetništva ter vas povežemo s podpornimi ustanovami.
Info točka za tujce vas informira:
– o možnostih zaposlovanja,
– pogojih za investiranje in podjetništvo,
– možnostih izobraževanja in usposabljanja na osnovi zakonodaje, ki ureja dostop delavcev migrantov in njihovih družinskih članov na slovenski trg dela.
Spletna

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je bil ustanovljen aprila leta 2008 v Ljubljani, ime pa je dobil po enem največjih filozofov in vsestranskih znanstvenikov srednjega veka. Averroes je evropeizirano ime arabsko-andaluzijskega filozofa, imenovanega Ibn Rušd, čigar dela so veliko pripomogla k ponovnemu razcvetu Evrope, z drugimi besedami lahko rečemo, da je bil most med »Vzhodom« in »Zahodom«,

Žensko združenje Zemzem

Žensko združenje Zemzem je prostovoljno, nepridobitno, nevladno in samostojno združenje, ki deluje znotraj Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Združenje je ustanovljeno z namenom organiziranja kulturnih in družabnih prireditev, humanitarnih akcij in izobraževanja. Smo razmeroma mlado društvo. Naš začetek sega v leto 2005. Sprva so to bila samo druženja, od 28. avgusta 2007, pa smo tudi

Naslednja stran »