Društvo za kulturo in druženje “Bosanski dijamant” iz Maribora uspešno deluje že več kot dve leti. Od leta 2013 je tudi član Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. Primarni cilj društva je ohranjanje bosasnko-hercegovske kulture in tradicije v Sloveniji. Organizirajo tudi druženja, na katerih se zbirajo Bosanci in Hercegovci, vseh generacij, ki živijo na Štajerskem.

Naslov: Ulica Heroja Jevtiča 2, 2000 Maribor

bosanski dijamant