Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je glavna državna inštitucija, ki ureja področje tujcev oz. priseljencev v Slovniji. Zato so v okviru Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo pripravili vrsto koristnih informacij, ki bodo močno olajšale prilagajanje na novo okolje novodošlim.
Vse pomembne informacije najdete na spletnem portalu Informacije za tujce, ki je dostopen v slovenskem,

Infotočka za tujce

Prihajate iz države, ki ni članica evropske povezave? Informiramo vas o možnostih zaposlovanja, izobraževanja in podjetništva ter vas povežemo s podpornimi ustanovami.
Info točka za tujce vas informira:
– o možnostih zaposlovanja,
– pogojih za investiranje in podjetništvo,
– možnostih izobraževanja in usposabljanja na osnovi zakonodaje, ki ureja dostop delavcev migrantov in njihovih družinskih članov na slovenski trg dela.
Spletna