Prihajate iz države, ki ni članica evropske povezave? Informiramo vas o možnostih zaposlovanja, izobraževanja in podjetništva ter vas povežemo s podpornimi ustanovami.

Info točka za tujce vas informira:
– o možnostih zaposlovanja,
– pogojih za investiranje in podjetništvo,
– možnostih izobraževanja in usposabljanja na osnovi zakonodaje, ki ureja dostop delavcev migrantov in njihovih družinskih članov na slovenski trg dela.

Spletna stran: www.ess.gov.si/tujci

Kontakt, lokacija, uradne ure: Infotočka za tujce