utrinek z delavniceNaslov projekta: SOKULTURA – usposabljanje na področju komuniciranja za večjo prepoznavnost manjšinskih kultur v Sloveniji in večjo zaposljivost pripadnikov priseljenskih skupnosti v kulturi.

Glavna ciljna skupina projekta so pripadniki priseljenskih skupnosti, ki imajo interes za trajno udejstvovanje v kulturi in so brezposelni oz. šele vstopajo na trg delovne sile. Ključni rezultat projekta je kulturno-informativni, izobraževalni, večjezični in zabavni spletni portal Sokultura.si, ki predstavlja končni izkaz usposabljanj in bo prispeval k osveščanju širše javnosti o sobivanju različnih kultur v Sloveniji.

Skozi 3 sklope usposabljanj – vizualna-digitalna podpora (oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani in celostnih grafičnih podob), javno komuniciranje (PR, tiskovne konference, podatkovne baze itd.) terkreativen javni nastop (vodenje prireditev, povezovanje debat, stand-up komedija) bodo udeleženci deležni inovativnega multidisciplinarnega usposabljanja na področjih, za katera opažamo, da imajo potencial za ustvarjanje novih delovnih mest v kulturi in jih je mogoče tržiti, zadevajo pa tako neposredno kulturno produkcijo kot tudi komunikacijsko podporo za uspešno kulturno produkcijo in večanje prepoznavnosti le-te.

Z izboljševanjem komunikacijskih spretnosti bomo krepili administrativno usposobljenost, ambicioznost in profesionalnost pripadnikov naše ciljne skupine za trajnostno delo v kulturi, prispevali k večanju prepoznavnosti kulturne produkcije priseljenskih skupnosti in ustvarjali pogoje za večjo zaposljivost pripadnikov priseljenskih skupnosti.

Kratkoročni učinki projekta bodo konkretizacija usposabljanj v obliki spletnega portala, video priročnika in 3-dnevnega festivala, katerega vsebino bomo ustvarjali tekom usposabljanj.

Dolgoročni cilj, s katerim želimo zagotoviti trajnost projekta, je uveljavitev spletnega portala kot močne informativne točke s tekstovnimi in audio-vizualnimi vsebinami za obveščanje o kulturnih dogodkih, povezanih s priseljenskimi skupnostmi v Sloveniji, in s trženjem oglasnega prostora na portalu trajno financirati delovno mesto administratorja – urednika portala ter izplačevati honorarje drugim sodelavcem.

Sofinancerja: Evropski socialni sklad (85 %), Ministrstvo za kulturo RS (15 %).

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

Organizacija nosilka: Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Vodja in sodelavci projekta: Admir Baltić, vodja projekta; Danijela Gutić, koordinatorka projekta.

Kontakt: podalpski.selam@gmail.comdanijela.gutic@gmail.com.

Ciljna skupina: pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev.

Trajanje projekta: 1. 9. 2011 – 30. 9. 2012

VABILO DRUŠTVOM, ORGANIZACIJAM IN POSAMEZNIKOM

Portal je odprt za vse etnične, manjšinske ali priseljenske skupnosti, združuje kulturno-zabavne, izobraževalne in informativne vsebine in je namenjen informiranju javnosti o kulturnem in drugem delovanju teh skupnosti.

Zato vas vljudno vabimo, da prispevate k vsebinski obogatitvi portala s predstavitvijo svojega društva in delovanja, s slikovnim in video materialom z vaših dogodkov, z intervjuji, članki, mnenji, recenzijami ali drugimi vsebinami, ki so kulturno-umetniškega, zabavnega ali informativnega značaja in bi želeli, da širša javnost zanje izve.

Svoje prispevke, obvestila in druga gradiva nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov projekt.sokultura@gmail.com, za več informacij pa nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko 031 845 672.