Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je bil ustanovljen aprila leta 2008 v Ljubljani, ime pa je dobil po enem največjih filozofov in vsestranskih znanstvenikov srednjega veka. Averroes je evropeizirano ime arabsko-andaluzijskega filozofa, imenovanega Ibn Rušd, čigar dela so veliko pripomogla k ponovnemu razcvetu Evrope, z drugimi besedami lahko rečemo, da je bil most med »Vzhodom« in »Zahodom«,

Žensko združenje Zemzem

Žensko združenje Zemzem je prostovoljno, nepridobitno, nevladno in samostojno združenje, ki deluje znotraj Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Združenje je ustanovljeno z namenom organiziranja kulturnih in družabnih prireditev, humanitarnih akcij in izobraževanja. Smo razmeroma mlado društvo. Naš začetek sega v leto 2005. Sprva so to bila samo druženja, od 28. avgusta 2007, pa smo tudi

Človekoljubno dobrodelno društvo UP

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice je nevladna, neprofitna organizacija, ki obsega izobraževalno, socialno varstveno in humanitarno področje na lokalnem, državnem in mednarodnem področju.
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice temelji na načelu promoviranja človekovih vrednot, humanih medčloveških odnosov ter spodbujanju prostovoljstva predvsem na področju socialnega varstva. Društvo se kot projektni partner vključuje v številne projekte socialnega podjetništva, predvsem

Zavod KROG

Zavod KROG je zasebna neprofitna in nevladna ter mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2008. Glavna področja dejavnosti zavoda so humanitarno delo, izobraževanje, področje socialnega varstva, dejavnost medijev, kulture in umetniške dejavnosti.
 
Vizija
Zavod Krog si prizadeva za reševanje globalnih izzivov, za trajnejši razvoj, ozavestiti in spodbuditi ljudi k aktivnejšemu sodelovanju pri obravnavi Milenijskih razvojnih ciljev