Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je bil ustanovljen aprila leta 2008 v Ljubljani, ime pa je dobil po enem največjih filozofov in vsestranskih znanstvenikov srednjega veka. Averroes je evropeizirano ime arabsko-andaluzijskega filozofa, imenovanega Ibn Rušd, čigar dela so veliko pripomogla k ponovnemu razcvetu Evrope, z drugimi besedami lahko rečemo, da je bil most med »Vzhodom« in »Zahodom«, ko so med drugim prek njegovih del ponovno odkrili pozabljena znanja iz antike.

Zavod Averroes se ukvarja in se namerava tudi v prihodnje ukvarjati predvsem s kulturno-izobraževalnimi projekti, katerih namen je zbliževati in spoznavati ter širši javnosti približevati različne kulture na Slovenskem. Iz zgoraj naštetega izhaja tudi poseben cilj Zavoda Averroes, ta pa je spodbujanje splošnega izobraževanja, akademskega izobraževanja ter vseživljenjskega branja in učenja, zato je eden najpomembnejših projektov zavoda ustanovitev specialistične knjižnice, ki bo prva te vrste na Slovenskem. Cilj te knjižnice je 1001 knjiga, vsaka z drugačnim naslovom. V čim krajšem času želimo priti do 1001 knjige, a se naše delo ne bo končalo s številko 1001, naš namen je knjižnico nenehno bogatiti.

Interesno področje Zavoda Averroes zajema teme iz balkanike, orientalistike in islama, o muslimanih ter o vsem drugem, kar je povezano s prej naštetimi področji. Skratka, Zavod Averroes se slovenski širši javnosti ponuja kot »most« – oziroma širitev – multikulturnosti, vendar ne samo skozi ozko tolerantnost, temveč kot resnično sobivanje in sožitje.

Spletna stran: www.averroes.si