Kulturno društvo B-51

Skupina študentov je konec osemdesetih zanemarjeno zaklonišče v bližini študentskega doma na Gerbičevi ulici 51a v Ljubljani spremenila v zbirališče in ga poimenovala Klub B-51. V tem ‘bunkerju’ pod zemljo, ki je postal kultni ljubljanski študentski klub, je svoje prve korake naredila vrsta danes uveljavljenih slovenskih kulturnikov in umetnikov, ki delujejo na področju gledališča, glasbe,

Inštitut za narodnostna vprašanja

Ustanoviteljica Inštituta za narodnostna vprašanja je Republika Slovenija (v njenem imenu Vlada RS), soustanoviteljici pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Filozofska fakulteta v Ljubljani.
Inštitut za narodnostna vprašanja je javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij, ki interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno vprašanje, položaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, položaj

Društvo ODNOS

Društvo Odnos – društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur je nevladna organizacija, v kateri člani razvijamo nove ideje in izvajamo inovativne (vzgojno-izobraževalne, socialne in raziskovalne) dejavnosti v smeri spoznavanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.
Razvijamo in povezujemo različne družbene vede, ki jih razumemo kot teoretski okvir in podlago za

Mirovni inštitut

Mirovni inštitut – inštitut za sodobne družbene in politične študije – je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike (sociologija, antropologija, politologija, filozofija, ekonomija, pravo itd.). Cilj ni le kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim

Skala &#45 mladinska ulična vzgoja

Skala – mladinska ulična vzgoja je organizacijska enota Zavoda Salesianum, ki je zasebna, neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija. Skala se pri svojem delu navdihuje po preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska. Skala verjame, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote, zato želi deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so za to prikrajšani. Zaveda se svoje

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna, prostovoljska, človekoljubna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Naše temeljno poslanstvo je širjenje in razvoj prostovoljnega dela (predvsem na področju socialnega varstva, vzgoje in kulture), ustvarjanje pogojev za dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov ter promocija vrednot solidarnosti, strpnosti

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.  Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na