Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je glavna državna inštitucija, ki ureja področje tujcev oz. priseljencev v Slovniji. Zato so v okviru Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo pripravili vrsto koristnih informacij, ki bodo močno olajšale prilagajanje na novo okolje novodošlim.

Vse pomembne informacije najdete na spletnem portalu Informacije za tujce, ki je dostopen v slovenskem, angleškem, francoskem, španskem, ruskem, bosanskem in albanskem jeziku. 

Na spletnih straneh Ministrstva pa je objavljena brošura z naslovom Vključevanje v slovensko družbo, informacije za tujce, ki je prevedena v več jezikov. Z brošuro želijo tujcem olajšati vključevanje v slovensko družbo, zajema pa informacije o vstopu in prebivanju ter šolanju in izobraževanju v Sloveniji, zaposlovanju in delu, zdravstvenem zavarovanju, socialnem varstvu, brezplačni pravni pomoči, splošne informacije o državi ter kontakte upravnih enot, območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje in centrov za socialno delo.

Brošura je na voljo v slovenskem, angleškem, francoskem, hrvaškem, bosanskem, srbskem, albanskem, makedonskem, ruskem in kitajskem jeziku.