Romsko društvo Romi gredo naprej (Roma džan angle) iz Grosuplja je z delovanjem pričelo novembra 2007. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo romske skupnosti iz Grosuplja ob pomoči prostovoljcev. Na društvo se je prenesla večina dejavnosti dotedanjega dela z Romi s strani Fakultete za socialno delo.

Namen društva je predvsem
– prizadevanje za izboljšanje bivanjskega, socialnega in ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti v občini Grosuplje,
– zavzemanje za enakopravno vključevanje in integracijo Romov v javno življenje ter
– zoperstavljanje etnični diskriminaciji, kot je zapisano v Statutu društva.

V okviru društva poteka več projektov, s katerimi se romska skupnost iz Grosuplja vključuje v javno življenje v tej občini in se trudi presegati lastno socialno izključenost. Dejavnosti pokrivajo več starostnih skupin – od dela z otroki (predšolskimi, šoloobveznimi) do dela z mladostniki in odraslimi.

Metode dela temeljijo na strokovnih načelih in teoretskih konceptih stroke socialnega dela, to pa so predvsem antidiskriminacijska perspektiva, etnično občutljivo socialno delo ter skupnostno socialno delo.

Vabljeni k ogledu naše spletne strani: www.srce-me-povezuje.si/romigredonaprej