Spoštovani prijatelji!

Obveščamo vas, smo v Ljubljani ustanovili novo društvo – MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA s krajšim imenom MFDL s ciljem, da ohranjamo međimursko in hrvaško kulturno izročilo skozi folkloro, popevko in jezik. V društvu delujejo folklorna, pevska, tamburaška in literarno dramska skupina. Naše vodilo je, da mora biti kultura tisti povezovalni člen, ki vodi k tesnejšim stikom in povezavam med različnimi kulturami in narodi ne glede na politično ali versko usmerjenost. Menimo, da folklora, popevka in jezik in ne smejo ostati zaprti v nekem ozkem političnem ali nacionalnem okviru.

Želimo sodelovati z vsemi društvi, ki mislijo enako ne glede na nacionalno pripadnost. Odzvali se bomo na vsakemu dobronamernemu povabilu. Več o našem društvu lahko najdete na naši spletni strani www.mfdl.si.

Naš prvi javni nastop kot samostojno društvo smo imeli 8. marca 2013 v počastitev praznika dneva žena v Centru starejših občanov Črnuče. Stanovalcem centra smo priredili nepozaben večer. Plesali, peli in igrali smo međimurske in slovenske plese in popevke. Slovenske popevke nam je pomagalo peti tudi občinstvo, pri tem se je orosilo prenekatero oko. Obljubili smo, da spet pridemo in jim polepšamo dan.

Franjo Magaš

MFDL

MFDL1