Kulturno udruženje Sandžak u Sloveniji nastalo je 5. aprila 1997. godine kao pokušaj da se Bošnjaci porijeklom iz Sandžaka okupe u jednu oragnizaciju.

Udruženje je stvoreno s namjerom borbe protiv asimilacije kroz očuvanje kulture, jezika, vjere (koliko je to moguće), običaja i tradicije Sandžaka. Sredstva, pomoću kojih bi postigli te ciljeve su izdavanje časopisa Glas Sandžaka, organizovanje zabavnih predstava s prikazom običaja Sandžaka, organizovanje sportskih takmičenja, povezivanje sa srodnim društvima i organizacijama.

Društvo je nastalo u Ljubljani. Prema nekim procjenama u Ljubljani i okolnim mjestima živi između dvije do tri hiljade Bošnjaka koji su porijeklom iz Sandžaka. Položaj Sandžaklija u ovim mjestima u odnosu na druge nacionalne zajednice je primjeran, obzirom na standard života.

Društvo svake godine sudjeluje na manifestaciji Dnevi narodnih noš u Kamniku, gdje predstavlja sandžačku narodnu nošnju, igre i pjesme. Folklor redovno nastupa na sijelima, koja organizuje Udruženje. Gostovali su i na mnogim priredbama, koje su organizovala druga društva iz Slovenije, Sandžaka, Austrije i Švajcarske. Redovno priređuju druženja uz pjesmu, igru i sportska takmičenja. K. D. Sandžak je izdalo dvije knjige (prijevod knjige Ferida Muhića Štit od zlata na slovenački jezik i knjigu Moje druženje sa dr. Feridom Muhićem autora Šemsa Agovića); ove godine je u pripremi i treća knjiga (prijevod zbirke kratke proze Kamen autora Redžepa Nurovića). U suradnji sa Centrom za kulturu Rožaje ranije je izašla knjiga poezije Da pamtiš autora Amera Kalača.

Spletna stran: www.glas-sandzaka.si