SKUD Vidovdan je bil ustanovljen jeseni leta 2004. Društvo so ustanovili posamezniki, ki se zavedajo pomena ohranjanja in prenašanja bogastva narodnega izročila na mlajše generacije. Društvo Vidovdan obstaja in deluje z namenom ohranjanja kulture in tradicije srbskega naroda, predvsem s poustvarjanjem bogate kulturne dediščine.

Od ustanovitve se je v društvo povezalo kar precej članov in trenutno jih šteje okoli 100. Društvo Vidovdan združuje mlade, ki se ob druženju hkrati učijo srbskih narodnih plesov in pesmi ter tudi s tem spoznavajo svoje korenine. Poleg ohranjanja tradicije, društvo predstavlja tudi mesto za srečanje, pogovor, druženje in občudovanje lepote plesa, pesmi, igranja in plesanja vsakega posameznika.

Društvo se od večine ostalih srbskih društev loči po tem, da ga vodijo mladi ljudje, ki poleg ostalih obveznostih (večina je še študentov) skrbijo, da društvo raste in se razvija. Na to kažejo številni nastopi in drugi kulturni dogodki, ki se jih člani z veseljem udeležujejo.

Spletna stran: www.skud-vidovdan.si

FB