Srpski kulturni centar “Danilo Kiš” je nastao 2009. godine. Inicijativu za davanje imena neke velike ličnosti srpske kulturi dao je Predsednik Republike Slovenije dr Danilo Tirk, ime Danila Kiša je predložio Dušan Jovanović: ime govori sve o našem centru. Naš cilj je da uspostavimo novi nivo saradnje između slovenačke i srpske kulture, da istražujemo zaboravljene i neistražene aspekte te saradnje u prošlosti. Sarađujemo sa svima koje ove teme zanimaju, bez ikakvih nacionalnih, jezičkih ili drugih ograničenja.

U području kulture i nauke želimo da uvedemo što više novih pristupa i da raširimo polje međusobnoga zanimanja Srba i Slovenaca.

U području prosvete smo pripremili nove programe učenja jezika, kulture i antropologije, pre svega za Srbe u Sloveniji i zainteresovanu slovenačku publiku. Osnova učenja su licencirani programi učenja jezika, a posebni kursevi iz istorije, kulture i antropologije su delo stručnjaka i naučnika koji žive i rade u Sloveniji.

Prva konferencija Srpskoga kulturnoga centra “Danilo Kiš” je održana u galeriji Visconti fine art u Ljubljani 22. februara 2010, na 75. rođendan Danila Kiša, sa temom “Danilo Kiš i svetska književnost”, zajedno sa otvaranjem izložbe dela Dada Đurića. Sudelovali su naučnici i književnici iz Slovenije, Srbije i BiH. Godišnja konferencija Kišov rođendan će biti stalni deo programa centra.

Srpski kulturni centar priprema niz kulturnih priredbi, naučnih konferencija i istraživanja, i izlaženje “Svezaka Danila Kiša”, u kojima ćemo objavljivati priloge sa godišnje konferencije 22. februara, tematske zbornike i monografije.

Spletna stran: www.dkis.si