Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 pod imenom »Kulturno društvo Muslimanov »Biser« Jesenice. Leta 2003 se je društvo preimenovalo v Kulturno športno društvo Bošnjakov »Biser« Jesenice s sedežem na Ledarski 4 na Jesenicah. Naše delo se je s to prenovo odvijalo v smeri čim bolj kakovostnega prikazovanja bošnjaške kulture na vseh področjih od folklore, narodnih pesmi sevdalink, literarnih del, glasbe do dramskih del.

Po zadnjem popisu prebivalstva RS iz leta 2002 živi na področju Jesenic približno 4000 Bošnjakov, ki prihajajo iz različnih krajev Bosne in Hercegovine.

Pohvalimo se lahko, da smo v sklopu društva zelo aktivni in imamo kar nekaj sekcij:
– recitatorsko,
– dramsko,
– pevsko,
– glasbeno,
– likovno,
– šahovsko,
– literarno in
– lutkovno sekcijo,
– harmonikarski orkester društva ter
– tri folklorne skupine.

Ker pa smo od leta 2003 tudi športno društvo, imamo tudi malonogometno in šahovsko sekcijo. Društvo ima danes okrog 110 aktivnih članov.

Danes je naša primarna ciljna publika predvsem mladina bošnjaške narodnosti. Članstvo je prostovoljno, večinski delež (skoraj 85 odstotkov) tvorijo mladi ljudje v starostnem razponu od 5 do 25 let. Starejši člani se v večji meri vključujejo v v šahovsko, dramsko in pevsko sekcijo ter tudi v organe društva.

Glavni moto našega delovanja je „NE ASIMILACIJI,  DA INTEGRACIJI v slovensko družbo“. Temeljni cilji našega društva so:
– prirejanje kulturnih prireditev, umetniških večerov s predstavljanjem slovenske in bošnjaške kulturne dediščine,
– prirejanje sodobnih kulturno umetniških prireditev in razstav ljudske ustvarjalnosti naših članov,
– prizadevanje za strokovno delo v društvu,
– vzpodbujanje članov k strokovnemu izpopolnjevanju,
– razvijanje ustvarjalnosti članov na področju dejavnosti društva,
– povezovanje ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev in poustvarjalcev,
– sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu,
– povezovanje s slovenskimi kulturnimi društvi.

Spletna stran: www.biser-jesenice.si

FB