Društvo Odnos – društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur je nevladna organizacija, v kateri člani razvijamo nove ideje in izvajamo inovativne (vzgojno-izobraževalne, socialne in raziskovalne) dejavnosti v smeri spoznavanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.

Razvijamo in povezujemo različne družbene vede, ki jih razumemo kot teoretski okvir in podlago za konkretno socialno delovanje in pomoč ter podporo človeku pri učenju in osebnem razvoju. Na tak način povezujemo tudi kulture oziroma znanja za celovito obravnavanje in reševanje človeških in družbenih problemov.

Namen programa je socialno vključevanje, tudi vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov za ustvarjalno, nenasilno ter socialno raznoliko in odgovorno življenje. Ustvarjamo pogoje za vzpodbujanje kreativnosti ter pridobivanje raznolikih neformalnih učnih in socialnih ter kulturnih izkušenj. Prizadevamo si za družboslovno opismenjevanje oziroma senzibilizacijo otrok, mladostnikov in odraslih za aktivno in odgovorno državljanstvo in participacijo v kulturno pluralni sodobni družbi.

Socialno in pedagoško delo je namenjeno vsem otrokom in mladostnikom, še posebej otrokom iz socialno šibkih družin, otrokom  v rejništvu. Poudarek je na skupnostnem delovanju, usmerjeni smo v podporo priseljenim prebivalcem oz. migrantom. Delamo tako s posamezniki kot z družinami ali skupinami.  Uporabnikom zagotavljamo osebni svetovalni pogovor in prepoznavanje socialne situacije, zagovorništvo pred javnimi institucijami, mobilizacijo (aktivacijo, vključevanje in usmerjanje na podlagi prepoznanih in izraženih potreb), psihosocialno podporo.

Spletna stran: odnos.si