Sokultura – osposobljavanje na području komunikacije za veću prepoznatljivost manjinskih kultura u Sloveniji i veću zapošljivost pripadnika doseljeničkih zajednica u kulturi

U 2011. je BKSS već četvrti put uspješno konkurirao na raspisu Ministarstva za kulturu RS za sredstva iz Evropskog socijalnog fonda, ovaj put sa jednogodišnjim projektom Sokultura – osposobljavanje na području komunikacije, s kojim želimo postići veću prepoznatljivost manjinskih kultura u Sloveniji i dugoročno omogućiti lakšu i veću zapošljivost pripadnika doseljeničkih zajednica u kulturi u Sloveniji. Projekt smo počeli izvoditi u septembru 2011.. a u novembru smo već krenuli sa prvim radionicama na kojima se učesnici uče kako postavljati i oblikovati Internet stranice..

Svrha Sokulture

Svrha projekta je kroz multidisciplinarno obrazovanje na području komunikacije, osposobiti pripadnike različitih doseljeničkih zajednica za rad na području javnog komuniciranja i na taj način pridonijeti vidljivosti manjinskih kultura u Sloveniji i povećanju njihovog zapošljavanja na području kulture.

Šta donosi Sokultura?

1. Kvalitetno i intenzivno osposobljavanje na tri područja komunikacije:

– vizualno-digitalna podrška (28 radionica na temu izrade i održavanja web stranica, oblikovanje cjelovitog grafičkog izgleda);

– javno komuniciranje (10 radionica na temu komunikacije s medijima i javnošću, organizacije tiskovnih konferencija itd.);

– kreativan javni nastup (12 radionica na temu vođenja priredbi i kulturnih događaja, moderiranja okruglih stolova, rasprava i stand-up komedije).

2. Uključenost pripadnika doseljeničkih zajednica u projekt sa posebnim osvrtom na populaciju koja tek ulazi na tržište rada i poticanje korištenja stečenih znanja u praksi.

3. Interaktivan multimedijski internet portal Sokultura.si kao platformu i rezultat praktičnog dijela radionica i kao kanal za komunikaciju sa širom javnošću.

Preko portala će učesnici pokazati znanja, stečena tijekom obuke kroz cijeli projekt, a otvoren će biti za suradnju sa različitim društvima i pojedincima i poslije završetka projekta. Portal će ponuditi pregled i cjelovite informacije o kulturnoj produkciji društava različitih doseljeničkih zajednica te zabavne i obrazovne sadržaje.

4. Dvojezični (na slovenskom i na bosanskom jeziku) video priručnik o uspješnoj komunikaciji za kulturna društva doseljeničkih zajednica.

5. Trodnevni festival kulturne produkcije doseljeničkih zajednica u Sloveniji pod nazivom “Sokultura 2012.”

Ovaj dinamični projekt ćemo privesti kraju u septembru 2012. sa posebnim festivalom, na ojem će učesnici radionica pokazati sva znanja i vještine koje su stekli tijekom projekta. Ovom prilikom ćemo prikazati i promovirati rezultate projekta, izvesti okrugli sto na temu integracija manjinskih kulture u Sloveniji, a uveče će uslijediti zabavni dio – veče stand-up komedije.

Zašto Sokultura?

Kroz dugogodišnji rad smo na polju kulturne produkcije kulturnih društava doseljeničkih zajednica identificirali različite potrebe, na koje ćemo pokušati odgovoriti sa ovim projektom. To su:

– poboljšanje komunikacijskih vještina pripadnika doseljeničkih zajednica, koji žele kontinuirano raditi na području kulture odnosno u kulturnim organizacijama svojih zajednica.

– Ostvarivanje novih radnih mjesta na području kulture.

– Veća prepoznatljivost kulturne produkcije doseljeničkih zajednica ili pojedinaca u široj javnosti.

Sa Sokulturom ćemo učesnicima ponuditi obuku koja će adekvatno odgovoriti na ove identificirane potrebe i time pridonijeti kvalitetnijoj kulturnoj produkciji doseljeničkih zajednica.

Odakle ime Sokultura?

Naziv je odabran u želji da se naglasi multikulturna dimenzija društva u kojem živimo i uvaži  značaj manjinskih kultura koje trebaju imati mogućnost i adekvatnu podršku da jednakovrijedno  sudjeluju u kulturnom dešavanju i kulturnoj produkciji u Sloveniji (sobivanje, soustvarjanje – Sokultura).

Još uvijek vrijedi naš poziv, da se i sami uključite u naše obrazovanje. Prijave za 2. i 3. sklop osposobljavanja (javno komuniciranje i kreativan javni nastup) možete poslati elektronskim putem na e-mail danijela.gutic@gmail.com. Sve radionice izvodimo u prostorima Društva Ljiljan u Savskom naselju, u Ljubljani.

Kontakt:

Danijela Gutić, koordinatorica projekta

danijela.gutic@gmail.com

danijela@sokultura.si

Projekt je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti« ter s strani Ministrstva za kulturo RS.

 

O NAMA

Bošnjački kulturni savez Slovenije (BKSS) je krovna organizacija u koju su učlanjena bošnjačka kulturna društva registrovana u Sloveniji. Na osnivačkoj skupštini u Ljubljani 9. novembra 1996 su bošnjačka društva prihvatila Statut i izabrala organe saveza. BKSS je službeno registriran 1996. god.

Trenutno, u 2012. godini je u savez učlanjeno 6 društva:

Društvo bosansko-hercegovačkog i slovenskog prijateljstva »Ljiljan«(Facebook),

– Kulturno sportsko društvo Bošnjaka »Biser« Jesenice (Facebook),

– Kulturno umjetničko društvo »Sandžak«, Ljubljana,

Zavičajno društvo Plava i Gusinja »IZVOR« Kranj,

Kulturno umjetničko društvo »Sevdah« Ljubljana (Facebook),

Bošnjačko omladinsko kulturno društvo Velenje (Facebook).

Poslanstvo BKSS je očuvanje i njegovanje bošnjačke kulture, tradicije  i bosanskog jezika u Sloveniji. Bošnjačkoj zajednici kao  i široj javnosti savez nudi različite kulturne i informativne događaje: izdaje časopis Bošnjak, realizuje radijsku emisiju Podalpski selam na Radiu Študent kao i internetnu stranicu Bosnjak.si.

Između ostalog priređuje kulturne događaje i obrazovne projekte koji su otvoreni i za druge zajednice.

BKSS je i jedan od osnivača Saveza Saveza kulturnih društava konstitutivnih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije EXYUMAK. BKSS je aktivno sudjelovao i pomagao  prihvatanju Deklaracije R. Slovenije o položaju narodnih zajednica pripadnika naroda bivše Jugoslavije, u Državnom parlamentu RS 1. februara 2011.

U svom petnajstogodišnjem  djelovanju je BKSS realizovao više od sto kulturnih i humanitarnih projekata. U tome nas redovno podupire Javni zavod za kulturne djelatnosti RS i Ministarstvo za školtsvo, znanost, kulturu i sport uz pomoć Evropskog socijalnog fonda.

Više o projektima i radu Saveza možete naći na našim internet stranicama:

portal Bošnjaka u Sloveniji: www.bosnjak.si;

projekat Kulturni odaziv: www.kulturni-odziv.si;

portal manjinskih kultura u Sloveniji: www.sokultura.si;

projekat »Korijeni u Bosni, stablo u Sloveniji« – Škola bosanskog jezika i kulture za djecu i omladinu: kbds.bosnjak.si.

 

Bošnjački kulturni savez Slovenije

Adresa: Kamnik pod Krimom 1, 1352 Preserje

Poštu primamo na adresu: P.P. 1624, 1000 LJUBLJANA

Kontakt:

bkzs@bosnjak.si

Fahir Gutić,  predsjednik 

Tel.: +386 41 408 034

gutic.fahir@siol.net

Admir Baltić,  sekretar, vođa projekata

Tel.: +386 41 586 665

podalpski.selam@gmail.com

Jasmina Imširović, učiteljica u Školi bosanskog jezika i kulture

Tel.: +386 40 477 074

bosanska.sola@gmail.com