V kulturno umetniškem in športnem društvu »Behar« iz Kopra, ki se ukvarja s povezovanjem in kulturnim udejstvovanjem Bošnjakov na slovenski Obali ter z ohranjanjem in promoviranjem kulturne in jezikovne dediščine Bosne in Hercegovine, so letos pripravili prvi otroški slikovni slovensko-bosanski slovar na slovenskem.

Projekta priprave in izdelave otroškega slikovnega slovensko-bosanskega slovarja so se lotili iz več razlogov. Osnovni razlog je vsekakor bil pomanjkljivost tovrstnih tiskovin, slovarjev in slikanic.

Žalosti dejstvo, da do zdaj kot starš nisem imela priložnost niti možnost kupiti ali v knjižnici izposoditi slovensko-bosanski slovar namenjen otrokom, in na splošno dvojezične literature s to tematiko, je povedala Belkisa Vuković, predsednica društva Behar.

Eden od ciljev je bil tudi večje in globlje povezovanje naših južnoslovanskih jezikov in kultur skozi spodbujanje medkulturnosti in iskanje poti sožitja v prostoru v katerem živimo. Drugi razlogi pa ležijo v dejstvu, da so potrebe, ki jih imajo pripadniki tretje generacije otrok, katerih so starši rojeni v Sloveniji, in novo priseljeni otroci katerih je v zadnjem času vedno več, so zelo različne od tistih potreb, ki so jih imeli njihovi »nonoti« in »none«, ki so se sedemdesetih preselili v Slovenijo.

Opaženo je da je dvojezičnost in prepletanje kultur pri pripadnikih tretje generacije stalnica in del vsakdanjega življenja. Na drugi strani, na novo priseljeni otroci so se skozi vključitev v projekt skušali čim več spoznati s slovenskim jezikom, a najlažji način je če jih pri tem pomagajo njihovi vrstniki, je povedala Dijana Harčević Ćatić izvajalka delavnic.

Projekt se je izvajal v prostorih društva v Kampelu in je potekal od aprila do konca novembra. Zaključen je pa bil s promocijo slovarja. V okvirju projekta je bilo izvedenih petnajst likovnih in deset jezikovno-literarnih delavnic. Potem so se otroci odvisno od talenta razdelili v skupine, eni so namreč hodili na likovne delavnice, a drugi na jezikovno-literarne. Na jezikovno-literarnih delavnicah so se učili o sorodnosti med jezikoma, slovničnimi osnovami, pravopisu in lepopisju. Rezultat jezikovno-literarnih delavnih so bile lepe pripovedi, ki so bile povezane v celino z likovno-vizualno podobo.

V projekt, ki sta ga finančno podprla Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Mestna občina Koper, je bilo vključenih več kot 30 otrok in mladostnikov.

received_1145445175586566

received_1145445255586558

received_1145445355586548

received_1145445508919866

received_1145445625586521

received_1145445788919838

received_1145445898919827

received_1145445935586490