Kot že veste, smo od oktobra 2011 v okviru projekta Sokultura do septembra 2012 izvedli več kot 30 delavnic oblikovanja spletne strani (po kateri ravnokar brskate), znotraj teh tudi delavnice grafičnega oblikovanja različnih promocijskih gradiv in celostne grafične podobe, 10 delavnic komuniciranja z javnostjo za etnične manjšine, 8 delavnic javnega nastopanja in 7 delavnic stand-up komedije.

Več o tem pa si poglejte v fotografijah, ki sledijo.

Delavnice javnega nastopanja z Anjo Križnik Tomažin

Analiziramo posnete nastope udeležencev

Podelitev potrdil o uspešno opravljenem usposabljanju

Delavnice oblikovanja spletnih strani s Sašom Puppisom

Spoznavamo HTML jezik

Delavnice javnega komuniciranja z Brankico Petković

Pripravljamo izjavo za javnost

Kako pripravimo tiskovno konferenco

Na eni od delavnic so nas obiskale novinarke in novinar: Uroš Škerl Kramberger, Mojca Zorko, Jelena Aščić in Sonja Merljak (pridružila se je kasneje)

Fotografski delavnici z Borutom Peterlinom

Najprej osnove

Preizkušanje različnih tehnik

Delavnice grafičnega oblikovanja promocijskih gradiv z Ivanom Bačićem

Kako oblikujemo logotip

Oblikujemo logotip projekta Sokultura

Logotip postavljamo na spletno stran

Ena od idej za logotip udeleženca delavnic

Delavnice stand-up komedije s Perico Jerkovićem