Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.  Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.  Ponujamo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Različne aktivnosti združujemo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

Prepričani smo, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi, in si želimo, da bi se tega vsi tudi zavedali,  zato je naše delo usmerjeno v ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje.  S svojimi programi vstopamo na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo  dovolj, jih je pa z dodatnim angažiranjem ljudi – prostovoljcev – mogoče bistveno izboljšati. Takšna področja so:

pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom,

pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,

zagovorništvo pravic migrantskih delavcev,

vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja

in drugo.

Spletna stran: www.filantropija.org