Skala – mladinska ulična vzgoja je organizacijska enota Zavoda Salesianum, ki je zasebna, neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija. Skala se pri svojem delu navdihuje po preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska. Skala verjame, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote, zato želi deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so za to prikrajšani. Zaveda se svoje odgovornosti za ta trenutek našega bivanja in želi biti v stiku s pravim, resničnim življenjem otrok in mladostnikov z ulice, jim nuditi prijateljsko podporo, spodbudo za osebnostno napredovanje in strokovno pomoč.

Z dejavnostmi Mladinskega centra Skala, ki so namenjene otrokom in mladostnikom do 15. leta, gostujemo v igralnici Mestne knjižnice Ljubljana, enota Knjižnica Fužine na Preglovem trgu 15.

Center deluje preventivno kot alternativa za kvalitetno preživljanje prostega časa, učenje in druženje. V njem redno potekajo učna pomoč, kreativne delavnice in interesne skupine. Skozi te tri vidike mladostniku ponudimo občutek enkratnosti, sprejetosti in sprejemanje pozitivnih spodbud. Želimo namreč, da je Mladinski center Skala prostor, kjer se mladostnik čuti varnega, kjer ima človeka, ki mu lahko zaupa. Tudi v ta namen vsakega posameznika še bolj poglobljeno spremljamo – v skupini in individualno, velik poudarek pa dajemo tudi stiku s starši.

Spletna stran: www.donbosko.si/skala

Utrinek iz letošnje 10. Fešte na Fužinah v organizaciji Skale: