Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna, prostovoljska, človekoljubna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Naše temeljno poslanstvo je širjenje in razvoj prostovoljnega dela (predvsem na področju socialnega varstva, vzgoje in kulture), ustvarjanje pogojev za dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov ter promocija vrednot solidarnosti, strpnosti in medkulturnega dialoga.

Spletna stran: www.drpdnm.si

Kontakt

FB

Teden kultur 2012, tradicionalna prireditev v organizaciji DRPD Novo mesto