Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, je v ponedeljek (10.02.2014) izvedla delavnico videoprodukcije v okviru projekta Mesto kultur. To je obenem bila zadnja delavnica iz sklopa režije. Delavnica je bila izvedena v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«.

Od začetka koledarskega leta 2014 smo izvedli šest delavnic iz podsklopa režije. Na zadnji smo izvedli tudi krajšo vajo. Posneli smo kratek film, na osnovi scenarija, ki ga je pripravil naš predavatelj Slobodan Maksimović. Nekateri od udeležencev usposabljanja so režirali, nekateri so igrali, za konec pa smo tudi montirali film iz posnetkov, ki smo jih tekom delavnice ustvarili. Usposabljanje na področju videoprodukcije se bo nadaljevalo 24.02.2014.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1412510_396781363792738_1541956094_o

1495115_383531648451043_379637578_o

1501299_389756101161931_2080589772_o

1502279_386420264828848_1116030114_o

1658544_392999347504273_1418022227_o

1909282_399846290152912_1609195661_o