Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, je v sredo (09.10.2013) izvedla voden ogled mesta Ljubljana za udeležence usposabljanja (delavnic) v okviru projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji.

Udeleženci so se seznanili z zgodovino Ljubljane in njeno kulturno dediščino, ki so jo soustvarjali pripadniki manjšin ali priseljenci ter se spoznali z osnovami turističnega vodenja.

Na ogled mesta so bili povabljeni udeleženci usposabljanj v okviru obeh sklopov (videoprodukcija in kreativni kulturni turizem). Vodenega ogleda se je udeležilo 20 oseb, tekom vodenja pa smo se ustavili v eni od ljubljanskih okrepčevalnic, kjer smo poskusili nekatere znane migrantske specialitete.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1385636_344008115736730_174139155_n
1385860_344008179070057_130196396_n
1394793_344008195736722_2108476018_n
1385157_344008192403389_953732485_n
1374859_344008229070052_640705435_n
1385819_344008239070051_1420145398_n