Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, je v ponedeljek (16.12.2013) izvedla delavnico videoprodukcije v okviru projekta Mesto kultur. To je obenem bila zadnja delavnica iz sklopa scenaristike in zadnja delavnica v letu 2013. Delavnica je bila izvedena v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«.

Tekom dosedanjega usposabljanja, so se udeleženci delavnic, pod vodstvom predavatelja Slobodana Maksimovića, spoznali z osnovami scenaristike. Udeleženci usposabljanj so sestavili in predstavili svojo idejo za kratki/dokumentarni film, večina pa jih je tudi že napisala scenarij za svoj kratki/dokumentarni film. Usposabljanje na področju videoprodukcije se bo nadaljevalo 06.01.2014, z prvo delavnico iz sklopa režije.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

scenaristika 1

scenaristika 2

scenaristika 4

scenaristika 5

scenaristika 7

scenaristika 9

scenaristika 11

scenaristika 13

scenaristika 14