Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, je v ponedeljek 3. marca 2014, izvedla delavnico videoprodukcije v okviru projekta Mesto kultur. Tokrat je naš gost in obenem predavatelj-demonstrator bil Matjaž Hrovat. Več o ustvarjanju Matjaža Hrovata si lahko preberete na spletni strani http://camdolly.com/.

Matjaž Hrovat je idejni oče snemalnega paketa Cam Dolly. Udeležencem delavnic je pokazal kako sistem deluje in česar vsega je zmožen, pokazal pa je tudi kako se dela z kamero v gibanju. Po koncu predavanja so udeleženci delavnic videoprodukcije izvedli tudi krajšo snemalno vajo. Delavnica je bila izvedena v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1614241_409610449176496_268476021_o

1658669_409610205843187_787257007_o

1909230_409610259176515_1127393094_o

1978463_409610255843182_1398297066_o