Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v torek (26.08.2014) izvedla delavnico kreativnega kulturnega turizma iz sklopa “Trženje v (kulturnem) turizmu”. Naši predavatelji so bili Tomaž Štefe, Jana Apih in Jure Kumljanc. Delavnica je potekala v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan.

Predavatelji so v interakciji z udeleženci delavnic kreativnega kulturnega turizma, predstavili na kakšen način najboljše tržiti avtorske vodene oglede, ki so nastali v okviru projekta Mesto kultur.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

10494999_498330303637843_2998330948868393159_o

10535744_498330363637837_4826916589395791119_o

10536817_498330416971165_1276468723955614725_o

10550175_498330310304509_416785040496991668_o

10629398_498330370304503_8872208390406772325_o

T3

T3