Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v sredo (26.03.2014) izvedla prvo, izmed petih predvidenih delavnic na področju kreativnega kulturnega turizma iz sklopa »Kreativno javno nastopanje in interpretacija zgodb«. Delavnica je bila izvedena v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«.

Delavnice »Kreativnega javnega nastopanja in interpretacije zgodb« bo Bošnjaška kulturna zveza Slovenije izvedla v sodelovanju z Gledališčem Ane Monro, ki deluje vse od daljnega leta 1981. Na včerajšnji delavnici je naš predavatelj bil prav vodja Gledališča Ane Monro, Goro Osojnik.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1382046_420195758117965_460062377_n

1939927_420195728117968_665031945_n

Goro Osojnik (Foto www.rtvslo.si)

GAM_logo_barvni (Foto www.anamonro.org)