Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v petek (20.06.2014) izvedla terensko delavnico kreativnega kulturnega turizma v okviru projekta Mesto kultur. Tokrat je Veronika Baša predstavila avtorski vodeni ogled po Alternativnem kulturnem mestu Metelkova, ki v naši prestolnici deluje več kot dva desetletja.

Udeleženci vodenja so prisluhnili podrobni razlagi pestre zgodovine AKC Metelkove mesta od njegove zasedbe septembra 1993 do danes in so se obenem seznanili z njegovim družbenim, kulturnim in političnim pomenom. Tekom vodenja so se udeleženci seznanili z delovanjem klubov (Jalla Jalla, Channel Zero, Menza pri Koritu) na Metelkovi, obiskali smo tudi v Galerijo Alkatraz. Vodenje je bilo zaključeno pri Hostlu Celica.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

T3

T3

T3

T3

T3

T3