Bošnjaška kulturna zveza Slovenije nadaljuje z terenskimi delavnicami kreativnega kulturnega turizma, na katerim se predstavljajo avtorski vodeni ogledi, ki so nastali v okviru projekta Mesto kultur. V četrtek (19.06.2014) je bil predstavljen avtorski vodeni ogled »Zgodovina priseljevanja v delavskih Mostah«.

Vodenje je nastalo pod mentorstvo članice gledališča Ane Monro Tee Vidmar, v njem pa nastopajo vodja projekta Mesto kultur, Admir Baltić, udeleženka delavnic kreativnega kulturnega turizma Ines Midžan in člani dramske sekcije društva Ljiljan. Na vodenju je bil predstavljen delavski značaj Most, ki so mu ga dali priseljenci iz drugih republik bivše Jugoslavije, še zlasti gradbeni delavci, ki so živeli v samskih domovih, ki jih v Mostah in okolici ni manjkalo. Z vodenjem smo rekreirali 70-a in 80-a leta prejšnjega stoletja.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

T3

T3

T3

T3

T3

T3