Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v sredo (19.03.2014) izvedla delavnico kreativnega kulturnega turizma. Tokrat sta predavatelja bila Admir Baltić in Danijel Osmanagić. Delavnica je bila izvedena v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«.

V prvem delu delavnice je koordinator projektnih aktivnosti na področju kreativnega kulturnega turizma in turistični vodnik, Danijel Osmanagić, udeležencem usposabljanj dajal napotke, kako naj se lotijo pisanja seminarske naloge, ki je ključna za pridobitev licence za turističnega vodnika/vodnico na Turistično gostinski zbornici na GZS-ju. V drugem delu delavnice smo se posvetili osnovam dobrega javnega nastopa. Vodja projekta Mesto kultur, Admir Baltić je predstavil osnovne »tips&tricks« dobrega javnega nastopa, kar bo služilo kot uvod v sklop delavnic kreativnega javnega nastopanja s katerimi bomo začeli naslednji teden (26.03.2014).

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1167538_417138235090384_747494001_o

1380768_417138241757050_1299045477_n

1898720_417138205090387_1371852141_o

1961888_417138201757054_811818155_o

1966026_417138195090388_234063370_o