Bošnjaška kulturna zveza Slovenije nadaljuje z terenskimi delavnicami kreativnega kulturnega turizma, na katerim se predstavljajo avtorski vodeni ogledi, ki so nastali v okviru projekta Mesto kultur. V petek (13.06.2014) je svoj avtorski vodeni ogled »Fužinščina: Tura po ljubljanskih Novih Fužinah«, predstavil Denis Striković.

Na vodenju smo spoznali razliko med Fužinami in Novimi Fužinami, sprehodili smo se iz novoveškega obdobja Fužin do modernih Novih Fužin, ki predstavljajo tudi najbolj znano blokovsko naselje v Sloveniji. Tekom vodenega ogleda smo si ogledali Fužinski most, grad Fužine, osnovno šolo, ki jo je obiskal princ Charles, vodenje pa smo zaključili na Brodarjevem trgu.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

T3

T3

T3

T3

T3