Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v četrtek (12.06.2014) izvedla terensko delavnico kreativnega kulturnega turizma v okviru projekta Mesto kultur. Tokrat so Darina Vorobyeva, Alenka Rupnik in Danijel Osmanagić predstavili svoj voden ogled »Ruska preteklost in sedanjost v Ljubljani«.

Vodeni ogled nas je popeljal po točkah naše prestolnice kjer so stičišča ruske in slovenske kulture, ter zgodovine. Vodniki so v voden ogled vključili tudi nekatere alternativne metode vodenja (humor, petje) in so poskušali narediti vodenje čim bolj zanimivo ter obenem tudi zabavno.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

T3

T3