Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v mesecu juniju začela z terenskimi delavnicami kreativnega kulturnega turizma, na katerih bodo udeleženci delavnic kreativnega kulturnega turizma, predstavili svoje avtorske vodene oglede, ki so jih razvijali v okviru projekta Mesto kultur.

V sredo (04.06.2014) je Danijel Osmanagić predstavil avtorski vodeni ogled »Sledi EX-YU umetnikov v elitni kulturi Ljubljane«, v ponedeljek (09.06.2014) pa nas je Marjeta Vončina popeljala v svet slovenskih književnikov z predstavitvijo avtorskega vodenega ogleda »Cukrarna in popotovanje med Slovenske književnike«.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

T3

T3

T3

T3

T3

T3