Lahko si ogledate promocijski video-spot za avtorski vodeni ogled »Sledi EX-YU umetnikov v elitni kulturi Ljubljane«. Tako vodenje, kot video sta nastala v okviru projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji, ki ga izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110Pred stranskimi vrati stolnice Sv. Nikolaja, ki jih je okrasil kipar in risar iz BIH, Mirsad Begić