Oglejte si promocijski video avtorskega vodenega ogleda »Ruska preteklost in sedanjost v Ljubljani«. Video-spot in vodenja sta nastala v okviru projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji, ki ga izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

IMG_5190Vodniki in skupina na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki ga je leta 1821 obiskal ruski car Aleksander I