Oglejte si promocijski videospot za avtorski vodeni ogled »Zgodovina priseljevanja v delavskih Mostah«. Video-spot je nastal v okviru projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji, ki ga izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Samo vodenje pa je nastalo v sodelovanju Bošnjaške kulturne zveze Slovenije z dramsko sekcijo društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, ter mentorsko podporo Tee Vidmar iz gledališča Ane Monro.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110Vodenje po Mostah se začne pri Kulturnem domu Španski borci in Knjižnici Jožeta Mazovca