Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, je v ponedeljek 10. marca 2014, izvedla delavnico videoprodukcije v okviru projekta Mesto kultur. Izvedli smo snemalno vajo z našim gostom, znanim reperjem Zlatanom Čordićem Zlatkom. Posnetke smo kasneje zmontirali in na splet postavili krajši video (Teaser).

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1795189_413071992163675_139538312_o