V soboto, 22. septembra 2012, so se v KD Šentvid na prireditvi Pozdrav Deklaraciji zbrali predstavniki kulturnih društev albanske, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske skupnosti.

Dne 2. februarja 2011 je Državni zbor Republike Slovenije z nad dvotretjinsko večino vseh poslancev sprejel DEKLARACIJO REPUBLIKE SLOVENIJE O POLOŽAJU NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI. S tem pomembnim aktom najvišjega političnega telesa v naši državi je narodnim skupnostim Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov (v okrajšavi ABČHMS skupnosti), ki živimo v Sloveniji, priznano kolektivno dostojanstvo vsake posamezne in vseh naših narodnostnih skupnosti. Načeloma se je s tem odprla pot tudi za urejanje ustreznega družbenega statusa vsake oz. vseh naših skupnosti.

V znak svoje hvaležnosti Državnemu zboru Republike Slovenije za sprejetje te »naše« Deklaracije, smo kulturna društva Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, ki živimo v Sloveniji, organizirali kulturno prireditev, ki smo jo naslovili MANJŠINSKI KULTURNI PRAZNIK – POZDRAV DEKLARACIJI.

Prireditev smo pripravljali po kulturnih društvih vseh v Deklaraciji navedenih narodnih skupnosti. Skozi pesem, glasbo, ples in igro smo izkazali naše narodnostne posebnosti, s katerimi kot državljani Republike Slovenije soustvarjamo kulturo naše družbe v Sloveniji in hkrati kulturo naših matičnih narodov. O tej naši prireditvi Državnemu zboru v čast smo obvestili sedanjega predsednika Državnega zbora in ga s posebnim pismom povabili medse.

Za narodne skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev, Srbov v Sloveniji so nastopili člani naslednjih društev:
– Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre ILIRIA Izola,
– Kulturno-umetniško društvo SEVDAH Ljubljana in Društvo bosansko-hercegovsega in slovenskega prijateljstva LJILJAN,
– Črnogorsko društvo ČRNA GORA Ljubljana,
– Hrvaško kulturno društvo MEĐIMURJE Ljubljana,
– Makedonsko kulturno društvo SV. CIRIL in METOD Kranj,
– Srbsko kulturno in prosvetno društvo SVETI SAVA Kranj.

Vabljeni k ogledu fotografij s prireditve!

Črnogorsko društvo Črna gora

Društvo Albancev ILIRIA

Društvo Ljiljan

Makeodnsko društvo Sv. Ciril in Metod

Makedonski glasbeniki

Maša Perenda ob izvedbi sevdalinke

Hrvaško kulturno društvo Međimurje

Mujo Perenda, KUD Sevdah

Skupinska fotografija nastopajočih

Srbsko društvo Sveti Sava

Zakuska in druženje po prireditvi

Prireditve se je udeležil tudi g. Miran Potrč, na njegovi levi povezovalka prireditve ga. Zora Perenda – KUD Sevdah.

Foto: Admir Baltić