27. avgust 2014
18:00do20:00

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije vljudno vabi na zaključno prireditev projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji.

Prireditev bo potekala v sredo (27.08.2014), z začetkom ob 18h v prostorih kina Komuna, na Cankarjevi 1 v Ljubljani.

Tekom prireditve bomo predstavili rezultate usposabljanja na področjih videoprodukcije in kreativnega kulturnega turizma. Predvajali bomo kratki film »Kontrolka«, ki je nastal na delavnicah videoprodukcije in videospote avtorskih vodenih ogledov, ki so nastali na delavnicah kreativnega kulturnega turizma. Predstavili bomo tudi Interaktivni spletni zemljevid Ljubljanske multikulturne poti, na katerem bo predstavljenih sedem avtorskih vodenih ogledov nastalih tekom projekta Mesto kultur.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

Logo-MK