24. marec 2014
18:00do21:00

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije bo v okviru projekta Mesto kultur, v ponedeljek (24.03.2014) ob 18h, izvedla delavnico videoprodukcije na kateri bo naš gost/predavatelj, snemalec in mojster zvoka Peter Žerovnik, ki nam bo pojasnil pomen zvoka za nastanek filma. Delavnica bo trajala približno 3h.

Zainteresirane za udeležbo na delavnicah, vljudno vabimo, da do petka (21.03.2014) ob 16h, udeležbo na delavnici potrdijo s prijavo na elektronski naslov mesto.kultur@gmail.com.

Delavnica bo izvedena v prostorih društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan (med pekarno in pošto), Luize Pesjakove 9, v Savskem naselju, v Ljubljani. Po možnosti, bomo s Petrom Žerovnikom izvedli še eno delavnico in sicer v ponedeljek 31.03.2014.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

1379842_416250625179145_991202096_n