Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ (Ex Yumak) že drugič (prvič je bil podoben predlog podan že leta 2003) predlaga, da bi v Ustavo Republike Slovenije vnesli določbo, po kateri živijo v njej Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi kot manjšinske narodne skupnosti, katerih pravice ureja zakon.

Tukaj si lahko preberete prispevek, ki je bil objavljen na spletni strani časopisa Delo.

exyumak2