Oglejte si promocijski video, vodenega ogleda Cukrarna in popotovanje med Slovenske književnike. Vodeni ogled in video sta nastala v okviru projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji, ki ga izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.

10445974_475347645936109_9067944090760362926_nV Cukrarni so v začetku 20.st. bivali mnogi Slovenski književniki