Bošnjaška kulturna zveza Slovenije je v obdobju od 19. – 27. Aprila 2014 izvedla filmski seminar. Naš mentor in predavatelj je bil Almir Đikoli iz Sarajeva. Filmski seminar je bil organiziran v okviru projekta Mesto kultur – Usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma v Sloveniji.

V priloženem videu, ki ga je ustvaril udeleženec usposabljanj na področju videoprodukcije, Miroslav Kosanović si lahko ogledate dogajanje na zadnjem snemalnem dnevu (27.04.2014). Prizori so bili posneti v prostorih OŠ Livada. Po zaključku seminarja so udeležencem bili v prostorih društva Ljiljan podeljeni certifikati o udeležbi in uspešno zaključenem seminarju.

1527085_416935665110641_1935014899_n

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve 4.3 “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.